ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

+90.212-531.96.70-6
info@ec-patr-youth.org
Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 19 34083
34083 Fatih-İstanbul, Türkiye
Δευτέρα - Παρασκευή
08.30 - 16.30
Σάββατο
09.00 - 13.00

Αίτημα Επικοινωνίας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.